Macroeconomic adjustment to monetary union

Gabriel Fagan, Vitor Gaspar

Vstupem ekonomik do eurozóny došlo ke konvergenci úrokových sazeb. Doprovodným jevem byly významné rozdíly v přizpůsobování klíčových makroekonomických veličin. Ve srovnání s ekonomikami s nízkými úrokovými sazbami se ukázalo, že ekonomiky s předešlými vysokými úrokovými sazbami zažívaly expanzi v domácí poptávce, zhoršování běžného účtu platební bilance a posilování reálného měnového kurzu. Tento článek dokumentuje základní stylizovaná fakta o vstupu do eurozóny s využitím modelu dvou ekonomik, podle přistupu autorů Blanchard-Yaari. Tento jednoduchý model je schopný zachytit základní kvalitativní charakteristiky přizpůsobování se ekonomik po vstupu do eurozóny. S využitím tohoto modelu ukazujeme, že vytvoření eurozóny vedlo k růstu prosperity u všech generací.

JEL kódy: F36, E21, F32.

Klíčová slova: eurozóna, konvergence úrokových sazeb, model překrývajících se generací.

Vydáno: prosinec 2008

Ke stažení: CNB WP No. 14/2008 (pdf, 389 kB)