Issues in Adopting DSGE Models for Use in the Policy Process

Martin Fukač and Adrian Pagan

Naše práce se zabývá třemi oblastmi - návrh modelu, sladění údajů a operační požadavky. Práce začíná obecnou diskuzí o struktuře dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy (DSGE), kde zkoumáme problémy, jako např. (i) typy restrikcí, které DSGE modely představují pro systémovou dynamiku, (ii) implikace, kterou by tyto modely měly pro „lokační parametry“, konkrétně tempo růstu, a (iii) zda tyto modely mohou sledovat dlouhodobý pohyb veličin a odpovídající dynamické přizpůsobování. Práce se dále zabývá typy modelů, které byly vytvořeny v centrálních bankách pro makroekonomickouo analýzu. Rozlišujeme čtyři generace těchto modelů a podrobně zkoumáme, jak se vznikající současná generace, o které se často hovoří jako o modelech DSGE, liší od předchozích generací. Poslední část práce je věnována různým tématům týkajícím se odhadu a vyhodnocování modelů DSGE.

Klíčová slova: model DSGE, Bayesovský odhad, vyhodnocení modelu

Vydáno: listopad 2006

Ke stažení: CNB WP No. 6/2006 (pdf, 352 kB)