Identification and measurement of relationships concerning inflow of FDI: The case of the Czech Republic

Petr Král

Hlavním úkolem této práce je získat kvantitativní důkazy popisující determinanty přímých zahraničních investic v případě české ekonomiky a empiricky tak podpořit rozhodovací proces v rámci České národní banky. Tato práce vychází z aktuální ekonomické literatury a zároveň se zabývá přílivem přímých zahraničních investic z hlediska nadnárodní společnosti. Dále jsou zkoumány mikro- a makroekonomické charakteristiky potenciální hostitelské země, které jsou zásadní pro investiční rozhodnutí nadnárodních společností. Jelikož se zdá, že při přitahování přímých zahraničních investorů hrají určitou úlohu vládní investiční pobídky, uvádí tato práce některé podrobnosti o českém ekonomickém prostředí týkající se této oblasti. K dosažení těchto cílů se používá model kointegrační analýzy a opravy chyb, jehož pomocí se zjišťují nejdůležitější determinanty přílivu přímých zahraničních investic do České republiky a vypracovává ekonometrický model pro analytické účely. Empirické výsledky obsažené v této práci podporují hypotézu, že nejvýznamnější determinanta přílivu přímých zahraničních investic do české ekonomiky odpovídá teoreticky posuzovaným a empiricky testovaným faktorům. Tato práce proto poskytuje určitý základ pro analýzu charakteru zahraničních investic a hodnotí úlohu vlády při přitahování přílivu přímých zahraničních investic do České republiky. Přesněji řečeno, empirické výsledky naznačují, že vytváření a udržování makroekonomické stability a vnější rovnováhy, nabídky konzistentního a konkurenceschopného balíčku investičních pobídek a podpory a efektivní infrastruktura financování, struktura veřejné správy a sociální systém jsou klíčovými faktory podporujícími příliv přímých zahraničních investic.

Klíčová slova: determinanty, empirická analýza, přímé zahraniční investice, pobídky

Vydáno: červen 2004

Ke stažení: CNB WP No. 5/2004 (pdf, 309 kB)