How Does Monetary Policy Change? Evidence on Inflation Targeting Countries

Jaromír Baxa, Roman Horváth a Bořek Vašíček

V tomto článku zkoumáme vývoj měnově-politických pravidel ve skupině několika zemí cílujících inflaci (Austrálie, Kanada, Nový Zéland, Švédsko a Velká Británie), přičemž aplikujeme momentový odhad v modelu s časově-proměnlivými parametry a endogenními regresory. Za pomoci toho nového, flexibilního rámce docházíme k následujícím závěrům. Zaprvé, měnově-politická pravidla se mění graduálně, což poukazuje na důležitost aplikování časově-proměnlivého odhad. Zadruhé, míra vyhlazování úrokových sazeb je mnohem nižší, než předchozí studie s časově-neproměnlivými koeficienty typicky ukazovaly. Zatřetí, odezva sazeb na inflaci je nejvyšší v obdobích, kdy centrální bankéři chtěli zlomit předchozí vysokou inflaci jako například ve Velké Británii nebo Austrálii v osmdesátých letech minulého století. Tato odezva je slabší po přijetí inflačního cílování poukazujíc na pozitivní dopad tohoto režimu na inflační očekávání. Tento výsledek je podpořen tím, že nalézáme, že inflační persistence i politicky neutrální sazba zpravidla klesla po přijetí inflačního cílování.

Klíčová slova: Taylorovo pravidlo, inflační cílování, měnová politika, model s časově-proměnlivými parametry, endogenní regresory

JEL Kódy: E43, E52, E58

Vydáno: listopad 2010

Ke stažení: CNB WP No. 2/2010 (pdf, 905 kB)

Publikováno jako: Baxa, J., Horváth, R., Vašíček, B. (2012): How Does Monetary Policy Change? Evidence on Inflation Targetin Countries. Macroeconomic Dynamics, v tisku.