Housing Wealth and Household Indebtedness: Is there a Household 'Financial Accelerator'?

Richard Disney, Sarah Bridges, John Gathergood

Model „finančního akcelerátoru“ uvádí při aplikaci na domácnostech, že šoky v bilancích domácností (především změny cen nemovitostí) prohlubují výkyvy ve spotřebitelských výdajích zpřísňováním nebo uvolňováním omezení zajištění úvěrů. Sestavujeme alternativní model, kdy domácnosti mají také přístup k nezajištěnému dluhu, a zkoumáme vliv šoků v cenách nemovitostí na dluhově financovanou spotřebu v tomto rozšířeném nastavení. Náš alternativní model snižuje rozsah výkyvů ve výdajích na dluhově financovanou spotřebu vyplývající z výkyvů v hodnotách aktiv domácností. Tato práce testuje aplikovatelnost těchto dvou modelů za pomoci panelových údajů pro Velkou Británii, které nám umožňují měřit omezení zajištění, změny v hodnotách aktiv a finanční zadlužení na úrovni domácností.

Klíčová slova: zajištění, spotřebitelské výdaje, bytové bohatství, nezajištěný dluh

Vydáno: prosinec 2006

Ke stažení: CNB WP No. 12/2006 (pdf, 308 kB)