Generational Accounts in the Czech Republic

Kamil Dybczak

Intertemporální omezení státního rozpočtu uvádí, že veškerá vládní pasiva musí být financována buď touto, nebo budoucími generacemi. Metoda generačního účetnictví zapracovává očekávaný demografický vývoj a parametry současné fiskální politiky do intertemporálního omezení státního rozpočtu. Na rozdíl od státního dluhu a schodku se ukazatele vycházející z generačního účetnictví dívají do budoucna a poskytují nám další informace o současné fiskální politice. K vyhodnocení udržitelnosti státních rozpočtů jsme sestavili první soubor generačních účtů pro Českou republiku. Zjistili jsme, že reprezentativní žijící agent získá na dávkách více, než zaplatí v roce 2004 na daních, tj. že generační účet tohoto reprezentativního agenta je záporný. Kromě toho vládní dluh vyplývající ze současné fiskální politiky bude v roce 2150 celkem ve výši přibližně 300 % HDP v roce 2004. V neposlední řadě se zdá, že náklady na odloženou reformu příjmů a výdajů státního sektoru dosahují značné výše. Soudíme, že současná fiskální politika není udržitelná, tj. že státní rozpočty České republiky by měly být stabilizovány provedením změny současného systému daní a dávek a odrážet tak potenciální demografický vývoj.

Klíčová slova: fiskální udržitelnost, generační účetnictví

Vydáno: květen 2006

Publikováno jako: „Generational Accounts in the Czech Republic", Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance, 56 (7-8), s. 298-317, 2006.

Ke stažení: CNB WP No. 2/2006 (pdf, 1 010 kB)