Foreign Direct Investment and Productivity Spillovers: Updated Evidence from Central and Eastern Europe

Adam Geršl, Ieva Rubene, Tina Zumer

Tato práce pojednává o přílivech přímých zahraničních investic do zemí střední a východní Evropy a zaměřuje se na analýzu nepřímých efektů (spillovers) v oblasti produktivity. Poskytuje přehled významu zahraničních firem v ekonomikách střední a východní Evropy. Za pomoci údajů o odvětvích zpracovatelského průmyslu na podnikové úrovni v období let 2000–2005 je proveden odhad souhrnné produktivity výrobních faktorů domácích podniků pomocí metody Petrina a Levinsohna (2003) a následně je v rámci modelu panelových dat vysvětlován zahraniční účastí ve stejném odvětví a v odvětvích navazujících prostřednictvím výrobního řetězce. Přítomnost nepřímých efektů v oblasti produktivity se testuje v několika podvzorcích, aby bylo možné vysledovat případné podmíněnosti.

Klíčová slova: přímé zahraniční investice, produktivita, nepřímé efekty

Vydáno: prosinec 2007

Publikováno jako: Geršl, A. a M. Hlaváček (2007): Foreign Direct Investment, Corporate Finance, and the Life Cycle of Investment, Czech Journal of Economics and Finance, 57 (9–10), str. 448–464.

Ke stažení: CNB WP No. 8/2007 (pdf, 414 kB)