Forecasting Czech GDP Using Mixed-Frequency Data Models

Michal Franta, David Havrlant, Marek Rusnák

V tomto článku pracujeme se sadou modelů využívajících data různých frekvencí a na jejich základě predikujeme HDP České republiky. Použité modely zahrnují vektorové autoregrese pro různé frekvence, modely dat různých samplovacích frekvencí a dynamický faktorový model. Za použití historických časových řad nerevidovaných makroekonomických a finančních indikátorů hodnotíme přesnost těchto modelů pro období let 2005–2012 a srovnáváme ji s makroekonomickými predikcemi České národní banky (ČNB). Výsledky naznačují, že přesnost dynamického faktorového modelu je pro kratší horizonty predikce srovnatelná s predikcemi ČNB. Na delším horizontu jsou pak modely vektorové autoregrese pro různé frekvence srovnatelné nebo dokonce nepatrně lepší než predikce ČNB. Kromě bodových predikcí také zkoumáme potenciál predikcí hustot HDP vycházejících z bayesovské vektorové autoregrese pro různé frekvence.

JEL kódy: C53, C82, E52

Klíčová slova: HDP, data různých frekvencí, data v reálném čase, krátkodobá předpověď

Vydáno: listopad 2014

Ke stažení: CNB WP 8/2014 (pdf, 375 kB)