Financial Integration of Stock Markets among New EU Member States and the Euro Area

Ian Babetskii, Luboš Komárek, Zlatuše Komárková

Práce se zabývá empirickou dimenzí finanční integrace akciových trhů mezi čtyřmi novými členskými zeměmi Evropské unie (Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem) v porovnání s eurozónou. Hlavním cílem práce je testování existence a vymezení stupně finanční integrace těchto čtyř států ve srovnání s měnovou unií. Analýza je provedená jak na národní úrovni (pomocí národních akciových indexů), tak i na sektorové úrovni (pomocí indexů za sektor bankovní, chemický, energetický a telekomunikační). Empirická analýza obsahuje (1) analýzu sladěnosti (prostřednictvím standardní a klouzavé korelační analýzy); (2) aplikaci konceptu beta konvergence (pomocí techniky časových řad, panelové regrese a techniky state-space) k identifikaci rychlosti finanční integrace; (3) aplikaci konceptu sigma konvergence k měření stupně finanční integrace. Výsledky ukazují výskyt finanční integrace mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem oproti eurozóně jak na národní tak i sektorové úrovni.

Klíčová slova: Beta konvergence, nové členské země EU, sigma konvergence, akciové trhy

Vydáno: prosinec 2007

Publikováno jako: Babetskii, I., Komárek, L. and Komárková, Z. (2007): "Financial Integration of Stock Markets among New EU Member States and the Euro Area", Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance, 57(7-8), s. 341-362.

Ke stažení: CNB WP No. 7/2007 (pdf, 528 kB)