Financial Frictions, Bubbles, and Macroprudential Policies

Alexis Derviz

Článek zkoumá schopnost makroprudenčního regulačního nástroje tlumit následky odchýlení cen akcií od fundamentální úrovně (cenové bubliny) a jejích narovnání (splasknutí bubliny), stejně jako následky zmíněné regulace pro reálnou ekonomickou aktivitu. V navrženém modelu se výrobci financují jak pomocí akcií, tak bankovních úvěrů, a jejich produktivita je vystavena systematickým šokům a také šokům specifickým pro danou firmu. Zdrojem bublin jsou nesprávná očekávání týkající se agregátní produktivity. V rovnováze je ekonomická aktivita určována velikostí bubliny a volbou delegačního mechanismu při rozhodování o úvěrech uvnitř bank. Makroprudenční regulace se projevuje jako konvexní závislost požadavků kapitálové přiměřenosti na podílu nezajištěných úvěrů. Z modelu plyne, že tento druh politiky je úspěšnější při potlačování výkyvů cen akcií než reálného výstupu. Zároveň je ekonomická aktivita poznamenána zavedením makroprudenčního nástroje, takže jeho použití je spojeno s hmatetelnými společenskými náklady. V tomto ohledu regulace založená na rozlišování kapitálových požadavků v závislosti na motivačních mechanismech na straně dlužníků (znevýhodnění aplikace principu omezeného ručení při odměňování vedení firem) by byla méně společensky nákladná než jednostranné uvalení plných nákladů obezřetnostní regulace na věřitele.

Klíčová slova: ceny aktiv, banka, bublina, úvěr, makroprudenční politika

JEL Kódy: G01, G21, G12, E22, D82

Vydáno: srpen 2011

Ke stažení: CNB WP No. 4/2011 (pdf, 331 kB)

Publikováno jako: Derviz, A. (2011): Real Implications of Bursting Asset Price Bubbles in Economies with Bank Credit. Czech Journal of Economics and Finance, 61(1), 92–116