Exchange rates in the New EU accession countries: What have we learned from the forerunners?

Aleš Bulíř, Kateřina Šmídková

Odhad a simulace udržitelných reálných kurzů v některých nových kandidátských zemích EU ukazují na potenciální obtíže s udržováním režimu ERM2, pokud by do něj tyto země vstoupily příliš brzy a se slabými opatřeními měnové politiky. Podle odhadů byly měny České republiky, Maďarska a Polska v roce 2003 nadhodnoceny. Simulace podmíněné makroekonomickými projekcemi na základě rozsáhlého modelu naznačují, že podle současných opatření měnové politiky by tyto měny v období let 2004-2010 pravděpodobně nezůstaly v koridoru stability ERM2. Simulace týkající se Řecka, Portugalska a Španělska naznačují mnohem menší nesladěnost měn těchto států před vstupem do ERM2 a mnohem stabilnější trajektorii reálných kurzů ve střednědobém horizontu, než jaká se dá očekávat u nově přistupujících zemí.

Klíčová slova: ERM2, přímé zahraniční investice, udržitelné reálné kurzy

Vydáno: prosinec 2004

Publikováno jako: "Exchange rates in the new EU accession countries: What have we learned from the forerunners?", Economic Systems, Vol. 29, Iss.2, s. 163-186, 2005.

Ke stažení: CNB WP No. 10/2004 (pdf, 670 kB)