Evaluating the Links Between the Financial and Real Sectors in a Small Open Economy: The Case of the Czech Republic

Tomáš Konečný, Oxana Babecká Kucharčuková

Možné nelineární zpětné vazby mezi reálným a finančním sektorem jsou zkoumány různými přístupy. Tato studie ke zhodnocení významu nelineární dynamiky v malé otevřené ekonomice na příkladu České republiky využívá prahový bayesovský VAR (threshold BVAR) s blokovým omezením. Studie kombinuje informace o celkovém objemu úvěrů a úvěrů v selhání (non-performing loans – NPL) a dochází k závěru, že procyklické chování finančního sektoru má význam pro reálnou ekonomiku. Kladný šok u poskytnutých úvěrů a záporný šok u NPL působí kladně na objem průmyslové výroby v celém časovém horizontu, odezvy se však v jednotlivých režimech úrokového rozpětí příliš neliší. Naše výsledky dále naznačují potenciálně rozdílné reakce finančního sektoru na reálné šoky v závislosti na úvěrových podmínkách. V neposlední řadě se přímý dopad zahraničních faktorů na poskytování úvěrů zdá být poměrně omezený vzhledem ke skutečnosti, že finanční sektor v České republice je do značné míry založen na bankách a financován převážně z tuzemských vkladů.

JEL kódy: C15, C32, E51

Klíčová slova: úvěry, nelinearity, malá otevřená ekonomika

Vydáno: prosinec 2013

Ke stažení: CNB WP 10/2013 (pdf, 563 kB)