Does Reform Work? An Econometric Examination of the Reform-Growth Puzzle

Ian Babetskii and Nauro F. Campos

I když jsou se strukturálními reformami spojovány mnohé výhody, nebyl v literatuře dosud prokázán pozitivní významný vliv reforem na růst. Na základě údajů ze 43 ekonometrických studií ukazujeme, že třetina koeficientů (vlivu reforem na růst) je pozitivní a významná, druhá třetina je negativní a významná a třetí třetina není statisticky významná. Ve snaze porozumět této významné variaci zjišťujeme, že hlavními faktory snižování pravděpodobnosti vykázání významného a pozitivního vlivu reformy na růst jsou měření reformy a zahrnutí proměnných posuzujících stav institucí a počátečních podmínek.

Klíčová slova: růst, liberalizace, strukturální reformy, transformace

Vydáno: listopad 2007

Ke stažení: CNB WP No. 2/2007 (pdf, 247 kB)

Publikováno jako: Published as: Babecky, J. and Campos, N. F. (2011): Does Reform Work? An Econometric Survey of the Reform-Growth Puzzle. Journal of Comparative Economics, 39(2), 140-158.