Degree of Competition and Export-Production Relative Prices when the Exchange Rate Changes: Evidence from a Panel of Czech Exporting Companies

Jiří Podpiera, Marie Raková

V této práci ukazujeme význam míry konkurence pro závěry o změnách relativních cen vývozu a výroby při změně nominálního kurzu. Navrhujeme model pro obchodovatelné statky, který kombinuje vztahy konkurence na trhu a cenové diskriminace mezi trhy, a empiricky dokumentujeme kontrast mezi dokonale a nedokonale konkurenčními trhy v případě reakcí relativních cen vývozu a výroby na kurzové změny. V makroekonomickém pojetí změna míry konkurence v oblasti vývozu (změna průměrné přirážky na vyvážené produkty) determinuje reakci relativních cen a vyváženého množství, a tudíž vyžaduje pečlivé hospodářskopolitické posouzení.

Klíčová slova: míra konkurence, měnový kurz, tvorba cen podle trhu

Vydáno: prosinec 2006

Publikováno jako: Podpiera, J. and M. Rakova (2008): Competition and Relative Prices when the Exchange Rate Changes: Evidence from Exporting Companies, Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance, 58(1-2), s. 38-56.

Ke stažení: CNB WP No. 10/2006 (pdf, 384 kB)