Currency Shocks to Export Sales of Importers: A Heterogeneous Firms Model and Czech Micro Estimates

Peter Tóth

Do jaké míry jsou schopni čeští vývozci tlumit dopad šoku kurzové apreciace použitím dovezených meziproduktů? Aplikujeme model parciální rovnováhy podniků, které jsou heterogenní v produktivitě. Výrobci obsluhují domácí trh, vyvážejí finální statky nebo dovážejí vstupy. V našem modelu exogenní kurzový šok simultánně ovlivňuje variabilní náklady a tržby spojené s vývozem a dovozem. Dopad hypotetické 1% apreciace domácí měny na tržby je odhadován s využitím panelu 7356 českých podniků ze zpracovatelského průmyslu v období 2003–2006. Odhady identifikujeme díky změnám strategií vývozu a dovozu v rámci podniků, které jsou pravděpodobně spojeny s odbouráním bariér mezinárodního obchodu v důsledku českého členství v EU od roku 2004. Pro podniky, které vyvážejí i dovážejí, predikujeme pokles celkových tržeb o 0,2 %, pokles tržeb z vývozu o 0,8 % a růst domácích tržeb o 0,2 %.

JEL kódy: C23, C26, D22, D24, F12

Klíčová slova: promítání měnových kurzů, heterogenní firmy, mezinárodní obchod, monopolistická konkurence, produkční funkce, souhrnná produktivita faktorů

Vydáno: červenec 2013

Ke stažení: CNB WP 4/2013 (pdf, 412 kB)