Components of the Czech koruna risk premium in a multiple-dealer FX market

Alexis Derviz

Tato práce navrhuje průběžný časový model devizového trhu organizovaného jako “multiple dealership”. Tento model odráží řadu hlavních znaků spotového trhu s českou korunou. Dealeři mají nákladný přístup k nejlepším dostupným kurzům akcií. Interpretují signály ze společného toku objednávek mezi dealerem a zákazníkem a rozhodují o svých vlastních kurzech akcií a obchodech na mezidealerském trhu. Každý z dealerů využívá sledovaný tok objednávek ke zlepšení osobních odhadů příslušných souhrnných proměnných, které jsou zdrojem nejistoty. Jedním z rizikových faktorů je velikost přeshraničních dealerských transakcí na devizovém trhu. Tyto nejistoty mají difúzní formu a je s nimi zacházeno podle zásad průběžné optimalizace portfolií. Model se používá k vysvětlení rizikové prémie země
v rovnici nekryté parity národního výnosu pro vývoj kurzu CZK/EUR. Vedle obvyklého termínu kovariance (důsledku „Jensenovy nerovnosti“) zavádím další dva termíny související s rizikovou prémií země, a to složku toku objednávek na mezidealerském trhu způsobeného odlišností dealerů a složku bayesovského učení dealerů. V důsledku toho vzorec „parity celkového výnosu zohledňující odlišnost dealerů“ spojuje devizový kurz jak
s „fundamentálními“ faktory zastoupenými diferenciálem výnosů národních aktiv, tak s mikrostrukturálními faktory zastoupenými heterogenními znalostmi dealerů o celkovém toku objednávek a fundamentálních veličinách. Jsou dokumentovány důkazy závislosti rizikové prémie české koruny na přeshraničním toku objednávek podle modelové predikce.

Klíčová slova: bayesovské učení, devizová mikrostruktura, optimalizování dealera, nekrytá parita

Vydáno: červenec 2003

Ke stažení: CNB WP No. 4/2003 (pdf, 958 kB)