Beyond Balassa - Samuelson: Real appreciation in tradables in transition countries

Martin Cincibuch, Jiří Podpiera

Za pomoci modelu jednoduché arbitráže rozkládáme reálnou apreciaci obchodovatelných komodit ve třech středoevropských zemích mezi složku stanovení cen podle trhu (disparita) a složku místních relativních cen (substituční poměr). Apreciace se pouze částečně vysvětluje místními relativními cenami. Zbytek absorbuje disparita podle velikosti nearbitrážního pásma. Sledovaná disparita se u diferencovaných produktů pohybuje v širším pásmu než u komodit, jako je zboží.

Klíčová slova: parita kupní síly, stanovení cen podle trhu, transformace, reálná apreciace, devizové kurzy

Vydáno: prosinec 2004

Publikováno jako: „Beyond Balassa–Samuelson: Real appreciation in tradables in transition countries,“ Economics of Transition, Vol.13, Iss.3, s. 547-573, 2006

Ke stažení: CNB WP No. 9/2004 (pdf, 531 kB)