Banking Crises and the Rules of the Game

Charles W. Calomiris

V tomto článku se autor snaží popsat kdy a proč vznikla bankovní krize, a zda jsou reformy finančního systému, reagující na tuto krizi, obecně prospěšné. Je poukázáno na to, že správně definované bankovní krize spočívají buď v panice na bankovním trhu, nebo v obdobích nákladných pochybení bank, a že se tyto dva jevy nemusí uskutečnit nevyhnutelně společně. Mikroekonomická pravidla vlády podporující rizikové chování subjektů jsou vnímana jako klíčová nevyhnutelná podmínka náběhu na potíže bankovního sektoru, buď ve formě paniky na bankovním trhu, nebo ve formě období nákladných pochybení bank.

Klíčová slova: Bankovnictví, bankovní krize, finanční reformy, mikroekonomická pravidla.

JEL Kódy : E5, E58, G2, N2.

Vydáno: prosinec 2009

Ke stažení: CNB WP No. 14/2009 (pdf, 293 kB)