Assessing the Impact of Fiscal Measures on the Czech Economy

Róbert Ambriško, Jan Babecký, Jakub Ryšánek, Vilém Valenta

V tomto článku konstruujeme satelitní model DSGE za účelem zkoumání transmise fiskální politiky do reálné ekonomiky České republiky. Náš model sdílí prvky současného predikčního modelu g3 České národní banky (Andrle, Hlédik, Kameník a Vlček, 2009), ovšem obsahuje rozsáhlejší fiskální blok. Klíčové fiskální parametry, týkající se především fiskálního pravidla, jsou odhadnuty pomoci bayesovských technik. Následně vypočítáváme soubor fiskálních multiplikátorů pro jednotlivé výdajové a příjmové položky vládního rozpočtu. Nejvyšší fiskální multiplikátor ve vztahu k reálnému HDP v prvním roce je spojen s vládními investicemi (0,4) a sociálními příspěvky hrazenými zaměstnavateli (0,3), a následně s vládní spotřebou (0,2).

JEL kódy: C11, E32, E62, F41

Klíčová slova: bayesovské odhady, DSGE, fiskální politika, fiskální pravidlo, fiskální multiplikátory, otevřená ekonomika

Vydáno: prosinec 2012

Ke stažení: CNB WP 15/2012 (pdf, 1MB)