Assessing the External Demand of the Czech Economy: Nowcasting Foreign GDP Using Bridge Equations

Tomáš Adam, Filip Novotný

Článek představuje přístup k nowcastingu růstu zahraničního HDP pro českou ekonomiku. Z důvodu stručnosti prezentace výsledků se zaměřuje na tři nejvýznamnější obchodní partnery ČR: Německo, Slovensko a Francii. Využívá jednoduchou metodu, která je velmi obecná a úspěšná v odborné literatuře: regresi, která „přemosťuje“ informace z měsíčních na čtvrtletní data (bridge equations). Článek hodnotí výsledky mnoha modelů na základě predikčního cvičení v pseudoreálném čase. Výsledky pro Německo a Francii ukazují, že navrhované modely jsou pro odhad růstu HDP v předchozím, současném a příštím čtvrtletí úspěšnější než benchmarkový naivní model založený na náhodné procházce. Pro úspešnost jednotlivých modelů hraje navíc roli horizont předpovědi. Na druhou stranu výsledky pro Slovensko jsou méně přesvědčivé, což může být způsobeno stabilitou tempa růstu HDP v testovacím období a dále nízkou korelací mezi růstem HDP a měsíčními ukazateli na cvičném vzorku dat.

JEL kódy: C53, E37

Klíčová slova: bayesovské průměrování modelů, bridge equations, nowcasting, krátkodobé prognózování

Vydáno: prosinec 2018

Ke stažení: CNB WP 18/2018 (pdf, 672 kB)