Adverse Effects of Monetary Policy Signalling

Jan Filáček, Jakub Matějů

Za předpokladu informační asymetrie mezi soukromými subjekty a centrální bankou ohledně stavu ekonomiky neočekávaná změna úrokových sazeb signalizuje, jak centrální banka vnímá aktuální a budoucí stav ekonomiky, a napomáhá protichůdnému – a možná nezamýšlenému – přizpůsobení očekávání soukromých subjektů. Tento „informační kanál“ měnové politiky může působit proti standardní transmisi úrokových sazeb do inflace a výstupu. Pro teoretické odvození protichůdných efektů signalizace měnové politiky jsme sestavili jednoduchý model. Dále zjišťujeme existenci informačního kanálu v datech o inflaci očekávané soukromými subjekty pro panel vybraných zemí OECD.

JEL kódy: E17, E43, E58

Klíčová slova: měnová politika, transmise měnové politiky, asymetrická informace, signalizace, informační kanál

Vydáno: prosinec 2014

Ke stažení: CNB WP 13/2014 (pdf, 427 kB)