A Gravity Approach to Modelling International Trade in South-Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States: The Role of Geography, Policy and Institutions

Oxana Babecká Kucharčuková, Jan Babecký and Martin Raiser

Od zahájení tržních reforem v roce 1989 země jihovýchodní Evropy (dále jen JVE) a Společenství nezávislých států (SNS) obchodují se světovou ekonomikou významně méně než ty země střední a východní Evropy (SVE), které vstoupily do Evropské unie. K vysvětlení literatura nabízí řadu hypotéz. Klíčový přínos naší práce spočívá v souběžném hodnocení dopadů geografických charakteristik, národohospodářské politiky a institucionálních faktorů do mezinárodního obchodu v období před rozšířením Evropské unie (1997–2004). V článku navrhujeme rozšířený gravitační model. S použitím Poissonovy a Tobitovy metody odhadujeme model pro referenční skupinu 82 zemí. Naše analýza ukazuje, že země JVE a SNS nedosahují do značné míry potenciálu svého mezinárodního obchodu z důvodu nízké kvality ekonomických institucí těchto zemí. Pro identifikaci kanálu ke zvýšení mezinárodního obchodu v zemích JVE a SNS provádíme simulace hospodářské politiky na základě institucionálních dat do roku 2008.

Klíčová slova: Gravitační model obchodu, Poissonova metoda, Tobitova metoda, transformační ekonomiky.

JEL Kódy: F13, F15, P33.

Vydáno: listopad 2010

Ke stažení: CNB WP No. 4/2010 (pdf, 335 kB)

Publikováno jako: Babecká Kucharčuková, O., Babecký, J. and Raiser, M. (2012): Gravity Approach for Modelling International Trade in South-Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States: The Role of Geography, Policy and Institutions. Open Economies Review, 23(2), 277–301.