Seznam referenčních bank pro výpočet sazby CZEONIA

Název referenční banky

Adresa

Česká spořitelna, a.s.

Olbrachtova 1929/62, Praha 4

Československá obchodní banka, a. s.

Radlická 333/150, Praha 5

Expobank CZ a.s.

Vítězná 126/1, Praha 5

Komerční banka, a.s.

Na Příkopě 33, Praha 1

Raiffeisenbank a.s.

Hvězdova 1716/2b, Praha 4

UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s.

Želetavská 1525/1, Praha 4