Informace o devizových rezervách – stav k 30. 6. 2021

Tabulka č. 1 – Devizové rezervy

  Tržní hodnota Průměrný výnos v rezervních měnách, p. a.
mil. EUR Podíl 5 let 3 roky 1 rok
Likviditní tranše 47 005 34,0 % n/a −0,11 % −0,35 %
Investiční tranše 91 298 66,0 % n/a 4,62 % 5,28 %
Celkem 138 303   1,85 % 2,51 % 3,13 %

 

Tabulka č. 2 – Rozdělení devizových rezerv podle investičního nástroje

Druh investice Podíl
Dluhopisy 54,0 %
 – vládní 40,7 %
 – vládní agentury 6,9 %
 – nadnárodní emitenti 3,1 %
 – dluhopisy MBS a kryté dluhopisy 3,3 %
Instrumenty peněžního trhu 30,6 %
Akcie 15,2 %
Ostatní 0,2 %

 

Tabulka č. 3 – Měnová alokace devizových rezerv

Měna Podíl
EUR 58,2 %
USD 23,1 %
CAD 6,9 %
AUD 3,7 %
JPY 3,3 %
GBP 2,8 %
SEK 1,1 %
CNY 0,5 %
SDR 0,3 %
zlato 0,2 %
ostatní měny 0,0 %

Vysvětlivky:

 • Průměrný výnos v rezervních měnách p.a. je vyčíslen jako vážený průměr výnosu portfolií v měnách příslušných portfolií; váhami jsou podíly tržní hodnoty portfolií na celku;
 • 5 let, 3 roky a 1 rok představují klouzavá období, tedy např. období jednoho roku obsahuje údaje za poslední čtyři kvartály.
 • Dluhopisy jsou členěny na čtyři hlavní kategorie:
  1. dluhopisy emitované centrálními vládami,
  2. dluhopisy vládních agentur, tedy emitentů s úzkým vztahem k ústřední vládě, jejichž závazky jsou vládou obvykle explicitně garantovány,
  3. nadnárodní emitenti zahrnují např. BIS, IBRD, EBRD, EIB, atp.,
  4. dluhopisy MBS a kryté dluhopisy jsou dluhopisy zajištěné hypotékami (dluhopisy garantované vybranými americkými agenturami – MBS, či typicky v Evropě vydávané tzv. covered bonds).
 • Ostatní obsahuje souhrn tržní hodnoty zlata a derivátových pozic, tedy kupříkladu pozic ve futures kontraktech, úrokových a FX swapů atp.