Zprávy o finanční stabilitě

Přihlásit se k odběru avíz při aktualizaci této stránky.

Česká národní banka prezentuje výsledky svých analýz finanční stability především prostřednictvím publikace Zprávy o finanční stabilitě, která je vydávána jednou ročně. Cílem zprávy je identifikovat rizika pro finanční stabilitu České republiky pro nejbližší období na základě předchozího i očekávaného vývoje reálné ekonomiky a finančního systému.

Zpráva obsahuje dvě části, a to tzv. základní část a část s tematickými články. Základní část je rozdělena do pěti hlavních kapitol. Kapitola Reálná ekonomika a finanční trhy, se věnuje makroekonomickému prostředí, podnikům a domácnostem, a dále analyzuje vývoj finančních trhů a trhu nemovitostí. Kapitola s názvem Finanční sektor diskutuje vývoj v bankovním i nebankovním finančním sektoru. Kapitola Zátěžové testy hodnotí odolnost sektorů vůči scénářům nepříznivého vývoje. Obsahem kapitoly Rizika pro finanční stabilitu a makroobezřetnostní politika je celkové vyhodnocení rizik, informace o makroobezřetostních nástrojích k tlumení identifikovaných rizik a analýza rizik souvisejících s vývojem regulatorního prostředí. Část Tematické články obsahuje zpravidla tři až pět článků zabývajících se aktuálními tématy z oblasti finanční stability.

První Zpráva o finanční stabilitě (ZFS 2004) byla vydána v lednu 2005. Dle novely zákona o České národní bance č. 6/1993 Sb. platné od 1. 4. 2006 je ČNB povinna podávat Poslanecké sněmovně nejméně jedenkrát ročně k informaci zprávu o finanční stabilitě.

V lednu 2004 byla zveřejněna Zpráva o stabilitě bankovního sektoru za rok 2003 (pdf, 423 kB), která se však omezovala pouze na analýzu rizik, kterým čelí bankovní sektor.