Zprávy o finanční stabilitě

Přihlásit se k odběru avíz při aktualizaci této stránky.

Česká národní banka prezentuje výsledky svých analýz finanční stability především prostřednictvím publikace s názvem Zpráva o finanční stabilitě, která je vydávána jednou ročně. Cílem Zprávy je identifikovat rizika pro finanční stabilitu České republiky na základě současného i očekávaného vývoje reálné ekonomiky a finančního systému.

Zpráva je rozdělena do pěti hlavních kapitol. Kapitola Reálná ekonomika a finanční trhy se věnuje makroekonomickému a finančnímu prostředí, trhu nemovitostí a nefinančnímu sektoru. Kapitola s názvem Finanční sektor diskutuje vývoj v bankovním i nebankovním finančním sektoru. Kapitola Zátěžové testy hodnotí odolnost jednotlivých sektorů vůči nepříznivému ekonomickému vývoji, který je definován Nepříznivým scénářem. Obsahem kapitoly Makroobezřetnostní politika je celkové vyhodnocení rizik, informace o makroobezřetostních nástrojích k tlumení identifikovaných rizik a analýza rizik souvisejících s vývojem regulatorního prostředí.

První Zpráva o finanční stabilitě (ZFS 2004) byla vydána v lednu 2005. Dle novely zákona o České národní bance č. 6/1993 Sb. platné od 1. 4. 2006 je ČNB povinna nejméně jednou ročně podávat zprávu o finanční stabilitě k informaci Poslanecké sněmovně.

V lednu 2004 byla zveřejněna Zpráva o stabilitě bankovního sektoru za rok 2003 (pdf, 423 kB), která se však omezovala pouze na analýzu rizik, kterým čelí bankovní sektor.