Pojišťovací sektor a sektor penzijních společností

Od roku 2011 provádí ČNB pravidelně jednou ročně společné zátěžové testy s vybranými tuzemskými pojišťovnami (mikrozátěžové testy). Jednou za dva roky rovněž probíhají evropské zátěžové testy organizované orgánem EIOPA, kterých se vybrané tuzemské pojišťovny účastní na individuálním základě od roku 2016. V roce konání evropských testů neprovádí ČNB své vlastní testy, avšak dle uvážení doplní scénáře EIOPA o dodatečné šoky tak, aby zátěžový scénář zohledňoval charakter ekonomického prostředí a pojišťovacího podnikání v ČR. Výsledky testů se zveřejňují jednou ročně v červnu pomocí Zprávy o finanční stabilitě nebo v druhé polovině roku ve formě samostatné zprávy v závislosti na časové organizaci testů.

Makrozátěžové testy penzijních společností (do r. 2014 penzijních fondů) provádí ČNB každoročně od roku 2007, nicméně podle aktuální metodologie od roku 2015. Výsledky jsou zveřejňovány v červnu pomocí Zprávy o finanční stabilitě.

Aktuální metodika zátěžových testů

Výsledky zátěžových testů