Domácnosti

Od roku 2011 provádí ČNB pravidelně jednou ročně zátěžové testy domácností. Jejich cílem je prověřit schopnost domácností s úvěrovým zatížením splácet své závazky při mimořádně nepříznivém ekonomickém vývoji. Tyto zátěžové testy se tak zaměřují především na riziko předlužených domácností, jejichž potenciální potíže se splácením dříve přijatých závazků se transformují do úvěrového rizika finančního sektoru. Hlavními datovými zdroji pro výpočet předluženosti jsou mikroúdaje za jednotlivé domácnosti ze „Statistiky rodinných účtů“ a statistiky „Příjmů a životních podmínek domácností“ ČSÚ. Výsledky testů jsou zveřejňovány v rámci Zprávy o finanční stabilitě.

Aktuální metodologie zátěžových testů

Zátěžové testy domácností s využitím mikrodat (pdf, 242 kB) 
 

Výsledky zátěžových testů