CNB Research and Policy Notes

Publikační řada Research and Policy Note má za cíl uveřejňovat výzkum přímo relevantní pro politiku centrální banky s důrazem na diskuzi ohledně strategických otázek či konkrétních aspektů politiky centrální banky. Ve srovnání s řadou Working Papers klade menší důraz na technické zpracování témat. Níže jsou uvedeny vybrané publikace z této řady zpracovávající témata v oblasti finanční stability. Jejich obsah vyjadřuje názory autorů, a nemusí tedy vyjadřovat oficiální stanovisko ČNB. Další publikace z této řady jsou dostupné v části Ekonomický výzkum.

2017

 

 

2014

2012

2011

2005

2004