Výzkum finanční stability

Výzkum finanční stability představuje jednu z klíčových výzkumných oblastí ČNB. Jeho hlavním účelem je rozšířit znalostní zázemí potřebné pro usnadnění práce při rozhodování o nastavení makroobezřetnostní a mikroobezřetnostní politiky. Výzkum finanční stability se zaměřuje na 4 základní oblasti:

  • vývoj a zdokonalení metodiky zátěžových testů sektorů finančního systému
  • nástroje pro identifikaci a kvantifikaci skrytých systémových rizik
  • analýza transmise makroobezřetnostních a mikroobezřetnostních nástrojů
  • interakce mezi makroobezřetnostní, mikroobezřetnostní a měnovou politikou

Výsledky výzkumu jsou veřejnosti představovány nejen v řadách CNB Working Papers a CNB Research and Policy Notes, ale také formou tematických článků ve Zprávách o finanční stabilitě a v odborných časopisecha formou blogových příspěvků.