The Merton Approach to Estimating Loss Given Default: Application to the Czech Republic

Jakub Seidler, Petr Jakubík

Tato práce se zabývá klíčovým parametrem kreditního rizika – ztrátovostí ze selhání (loss given default – LGD). Práce ilustruje, jak může být parametr LGD odhadnut pomocí upraveného Mertonova strukturálního modelu. Text dále přibližuje odvození vzorce pro výpočet LGD a dokládá citlivostní analýzu LGD ve vztahu k ostatním strukturálním parametrům společnosti. Na závěr jsou odhadnuty pětileté hodnoty LGD pro společnosti kotované na Pražské burze. Výpočty ukazují, že průměrné LGD analyzovaného vzorku firem se pohybuje mezi 20–50 %.

Klíčová slova: Kreditní riziko, ztrátovost ze selhání, strukturální modely.

JEL Kódy : C02, G13, G33.

Vydáno: prosinec 2009

Ke stažení: CNB WP No. 13/2009 (pdf, 441 kB)