The Maastricht Inflation Criterion: 'Saints" and 'Sinners"

Aleš Bulíř and Jaromír Hurník

Maastrichtské inflační kritérium, vytvořené na počátku 90. let 20. století s cílem sladit před zavedením eura země EU s vysokou inflací se zeměmi s nízkou inflací, je výzvou pro nové členské země EU i pro Evropskou centrální banku. Přestože toto kritérium příznivě ovlivnilo veřejně formulovaný postoj k nízké inflaci, ovlivnilo volbu dezinflační strategie směrem ke krátkodobým, neplnohodnotným opatřením, místo aby byly přijaty strukturální reformy s dlouhodobějším přínosem – s nepříjemnými důsledky pro účinnost transmisního mechanismu eurozóny. Kritérium je také zbytečně přísné pro nové členské země, jelikož se v něm odráží zejména cyklický vývoj.

Klíčová slova: ERM2, maastrichtské inflační kritérium, nové členské země EU

Vydáno: prosinec 2006

Publikováno jako:

Ke stažení: CNB WP No. 8/2006 (pdf, 439 kB)