The Impact of Population Ageing on the Czech Economy

Jan Babecký, Kamil Dybczak

Populace České republiky stárne. Navíc v průběhu nadcházejících padesáti let lze očekávat další významné zhoršení věkové struktury obyvatelstva. Analýzu potenciálních dopadů očekávaných demografických změn na vývoj hospodářství při různém nastavení fiskální politiky provádíme pomocí modelu překrývajících se generací. Modelové výstupy přibližně kvantifikují rozsah nezbytných opatření zajišťujících vyrovnanost veřejných rozpočtů jak na příjmové tak na výdajové straně. Vývoj ostatních ekonomických veličin v závislosti na dopadu stárnutí populace je taktéž diskutován. Pozornost je především věnována scénářům, ve kterých dochází ke změně sazby příspěvků na sociální zabezpečení a výše sociálních dávek. Dále ukazujeme, že parametrické úpravy stávajícího systému, například zvýšení věkové hranice odchodu do důchodu, nestačí k eliminaci vlivu zhoršení věkové struktury na vývoj hospodářství.

JEL kódy: E27, J11, H55

Klíčová slova: stárnutí populace, veřejné penzijní systémy, sociální zabezpečení

Vydáno: září 2009

Ke stažení: CNB WP No. 1/2009 (pdf, 404 kB)