The Impact of Financial Variables on Czech Macroeconomic Developments: An Empirical Investigation

Tomáš Adam, Miroslav Plašil

Tento článek zkoumá, do jaké míry pomáhají finanční proměnné vysvětlit makroekonomický vývoj v České republice a jak jsou výsledky citlivé na volbu apriorních nastavení, která jsou v empirické literatuře běžná. K tomuto účelu je využita metoda dynamického průměrování/výběru (potenciálně rozsáhlých) VAR modelů s časově proměnlivými parametry, která umožňuje určit, do jaké míry přispěly finanční proměnné k vysvětlení makroekonomického vývoje v jednotlivých obdobích. Na základě 27 modelů a široké škály jejich alternativních specifikací docházíme k závěru, že finanční proměnné přispívají k vysvětlení vývoje zejména těsně před recesemi a během nich. Naopak modely obsahující pouze tradiční makroekonomické proměnné dokázaly v klidných dobách vysvětlit makroekonomickou dynamiku uspokojivě. Z široké skupiny finančních proměnných patřily mezi relevantní ukazatele zejména úvěry soukromému sektoru, rentabilita bank a finanční páka bankovního sektoru.

JEL kódy: C32, C53, E44

Klíčová slova: Dynamické průměrování modelů, makro-finanční vazby, vektorová autoregrese

Vydáno: prosinec 2014

Ke stažení: CNB WP 11/2014 (pdf, 822 kB)