The Impact of Early Retirement Incentives on Labor Market Participation: Evidence from a Parametric Change in the Czech Republic

David Kocourek, Filip Pertold

Zkoumáme vliv změny ve výpočtu předčasných trvale krácených starobních důchodů na participaci mužů v předdůchodovém věku na trhu práce. Použitím metody diference v diferencích nacházíme, že snížení předčasných důchodů o 2-3 % vede k zhruba stejně velkému poklesu v pravděpodobnosti být neaktivní. Naše výsledky implikují vysokou elasticitu míry participace mužů v předdůchodovém věku na pracovním trhu. Závěry výzkumu také ukazují, že hospodářská politika může snižování předčasných důchodů používat jako efektivní nástroj ke zvyšování participace mužů v předdůchodovém věku na trhu práce.

Klíčová slova: Předčasný důchod, participace na trhu práce, Česká republika.

JEL Kódy : J21, J26.

Vydáno: prosinec 2009

Ke stažení: CNB WP No. 7/2009 (pdf, 491 kB)