The Housing Sector over Business Cycles: Empirical Analysis and DSGE Modelling

Jan Brůha, Jiří Polanský

V tomto článku analyzujeme dynamiku cen nemovitostí určených k bydlení v rámci hospodářských cyklů. Nejprve se zabýváme empirickou analýzou vztahu mezi sektorem nemovitostí určených k bydlení a hlavními makroekonomickými proměnnými v ČR a na vzorku vyspělých ekonomik ukazujeme, že ve většině zemí se tento sektor pohybuje souběžně se zbytkem ekonomiky. Česká data ukazují existenci období, v nichž se tento sektor choval nezávisle na zbytku ekonomiky, ale od roku 2005 je více sladěn s hospodářským cyklem. Dále konstruujeme kaskádu dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy s rostoucí mírou složitosti a posuzujeme relativní význam každého přidávaného mechanismu. Na rozdíl od studií, které se zakládají na finančním omezení, modelujeme sektor nemovitostí určených k bydlení jako další produkční sektor pomocí standardních nabídkových a poptávkových mechanismů. Naše výsledky ukazují, že tento přístup je schopen vysvětlit pozorovaný souběžný vývoj ukazatelů trhu s bydlením.

JEL kódy: E32, R21, R31

Klíčová slova: dynamické modely všeobecné rovnováhy, hospodářské cykly, trh nemovitostí

Vydáno: prosinec 2014

Ke stažení: CNB WP 12/2014 (pdf, 1,6 MB)