The Convergence of a Transition Economy: The Case of the Czech Republic

Jan Brůha, Jiří Podpiera and Stanislav Polák

V této práci jsme vytvořili dynamický model všeobecné rovnováhy pro dvě země, s jehož pomocí se snažíme vysvětlit dlouhodobý vývoj konvergující rozvíjející se tržní ekonomiky. Novým rysem tohoto modelu je zahrnutí investic do kvality do standardního rámce modelů všeobecné rovnováhy pro dvě země. Potvrzuje se, že toto rozšíření je klíčovým prvkem pro vysvětlení vývoje reálného měnového kurzu. S použitím kalibrace produktivity a dalších parametrů pro českou ekonomiku v rámci případové studie demonstrujeme schopnost modelu vysvětlovat dynamiku klíčových makroekonomických veličin, které představují významné vstupy pro „mezerové modely“ běžně užívané v praxi měnové politiky.

Klíčová slova: konvergence, měnová politika, modelování pro dvě země

Vydáno: září 2007

Publikováno jako: Brůha, J., Podpiera, J. a S. Polák (2010): The Convergence Dynamics of a Transition Economy: The Case of Czech Republic, Economic Modelling, str. 116-124.

Ke stažení: CNB WP No. 3/2007 (pdf, 4.4 MB)