The Brave New World of Central Banking: The Policy Challenges Posed by Asset Price Booms and Busts

Stephen G. Cecchetti

Na počátku 21. století je vlastnictví majetku a základního kapitálu mezi obyvatelstvem rozšířenější, než tomu tak bylo v minulosti. Jedním z důsledků tohoto jevu je to, že nárůsty a propady cen aktiv mají přímý dopad na obecný blahobyt. Skutečnost, že bubliny narušují téměř veškerá ekonomická rozhodnutí, zvyšuje zájem tvůrců měnové politiky o stabilitu cen aktiv. V tomto eseji zkoumám na teoretickém a empirickém případě existenci bublin v oblasti základního kapitálu a majetku, a poté shrnuji ekonomické distorze, které vytvářejí. Důkazy naznačují, že bychom měli věnovat větší pozornost cenám majetku. Dále se zabývám možnými reakcemi hospodářské politiky, včetně prozkoumání důsledků změn ve způsobu zahrnutí bydlení do standardních agregátních cenových opatření.

Klíčová slova: politika centrální banky, bubliny v cenách základního kapitálu, bubliny v cenách bytových nemovitostí

Vydáno: prosinec 2005

Publikováno jako: The Brave New World of Central Banking: Policy Challenges Posed by Asset Price Booms and Busts, National Institute Economic Review, 196(1), s. 107-119

Ke stažení:  CNB WP No. 14/2005 (pdf, 351 kB)