Sustainable Real Exchange Rates in the New EU Member States: What Did the Great Recession Change?

Jan Babecký, Aleš Bulíř a Kateřina Šmídková

Velká recese ovlivnila vývozy a dovozy v našem vzorku nových členských států EU. Tyto změny, spolu s proměnlivým vnějším prostředím, mají velký vliv na naše odhady nesladěnosti rovnovážných reálných kurzů a prognózy udržitelných reálných kurzů. V článku zjišťujeme, že v několika zemích s režimem pevného měnového kurzu a nadměrnými vnějšími závazky se reálná nesladěnost ve srovnání s předchozími odhady zvýšila. Zatímco měny zemí s vyrovnanou bilancí zahraničního obchodu mohou pokračovat v udržitelném posilování v průběhu let 2010–2014, měny několika zemí budou pravděpodobně vyžadovat reálnou depreciaci k zajištění udržitelnosti čistého vnějšího dluhu. 

JEL kódy: F31, F33, F36, F47.

Klíčová slova: přímé zahraniční investice, Velká recese, nové členské státy EU, udržitelné reálné kurzy.

Vydáno: srpen 2011

Ke stažení: CNB WP 1/2011 (pdf, 636 kB)

Publikováno jako: Babecký, J., Bulíř, A., Šmídková, K. (2012): Sustainable Real Exchange Rates in the New EU Member States: What Did the Great Recession Change?, Czech Journal of Economics and Finance, 62(3), 226-251.