Survey on wage and price formation of Czech firms

Jan Babecký, Kamil Dybczak, Kamil Galuščák

S využitím dotazníkového šetření zkoumáme faktory tvorby mezd a cen českých podniků, přítomnost a zdroje rigidity mezd a reakci podniků na hypotetické šoky. Ačkoli rigidita mezd směrem dolů není příliš rozšířená, nacházíme relevantní především teorii efektivnostních mezd, zatímco platnost teorie implicitních kontraktů shledáváme relevantní v případě podniků zaměstnávající především vysoce kvalifikované pracovníky. Výsledky dotazníkového šetření naznačují, že ceny jsou méně rigidní než mzdy, zatímco vazba mezi změnami mezd a změnami cen je slabá. V reakci na neočekávané šoky jako snížení poptávky, zvýšení nákladů na vstupy nebo zvýšení mezd podniky především snižují náklady, a to prostřednictvím snižování mimopracovních nákladů a počtu dočasných zaměstnanců.

JEL kódy: C83, J31, J41, L11

Klíčová slova: mzdová rigidita směrem dolů, tvorba cen, dotazníková šetření, tvorba mezd

Vydáno: prosinec 2008

Ke stažení: CNB WP No. 12/2008 (pdf, 366 kB)