Spillovers from Euro Area Monetary Policy: A Focus on Emerging Europe

Soňa Benecká, Ludmila Fadejeva, Martin Feldkircher

Tento článek zkoumá mezinárodní efekty měnověpolitických šoků z eurozóny, a to se zaměřením na ekonomiky střední, východní a jihovýchodní Evropy (CESEE). Pro tento účel využíváme globální vektor-autoregresivní model (GVAR) a stínové sazby jako proxy pro vývoj postoje měnové politiky v dobách normálních i v době omezení spodní (nulovou) hranicí sazeb. Nabízíme nový způsob modelování zemí eurozóny v rámci uskupení více zemí při současném modelování jednotné měnové politiky a nový přístup k současné identifikaci šoků. Naše výsledky ukazují, že ve většině zemí eurozóny a CESEE se v reakci na zpřísnění měnové politiky v eurozóně ceny přizpůsobí a výstup poklesne, ale se značným stupněm heterogenity.

JEL kódy: C32, E32, F44, O54

Klíčová slova: měnová politika eurozóny, globální vektorová autoregrese, přelévání

Vydáno: květen 2018

Ke stažení: CNB WP 2/2018 (pdf, 906 kB)