Profitability Life Cycle of Foreign Direct Investment and its Application to the Czech Republic

Filip Novotný

Hlavním hybatelem ekonomického růstu v České republice jsou přímé zahraniční investice (PZI). Rozhodnutí přímých zahraničních investorů jsou podmíněna snahou o dosažení zisku, a v důsledku toho pozorujeme zhoršení bilance výnosů běžného účtu. Profil ziskovosti PZI je odhadnut na panelu zemí a poté aplikován na Českou republiku. Životní cyklus ziskovosti PZI má nelineární časový průběh, který trvá 15 až 16 let. Maximální ziskovosti je dosaženo v sedmém až osmém roce od původní investice. Země střední a východní Evropy dosahují vyšší návratnosti kapitálu ve srovnání s celým vzorkem zemí. Znalost životního cyklu ziskovosti přímých zahraničních investic nám umožňuje konstrukci různých scénářů vývoje celkových výnosů z PZI v závislosti na předpokládaném budoucím přílivu PZI (měnící se zásobě PZI).

JEL kódy: C33, F21, F32

Klíčová slova: platební bilance, výnosy z PZI, životní cyklus

Vydáno: prosinec 2015

Ke stažení: CNB WP 11/2015 (pdf, 1,7 MB)