Přístup ČNB ke stanovení kapitálové rezervy pro jiné systémově významné instituce: historie a současnost

Lukáš Pfeifer

Článek představuje přístup ČNB ke stanovení kapitálové rezervy omezující rizika spojená se systémovou významností institucí v regulatorním prostředí CRD IV a jeho změny vyvolané transpozicí směrnice CRD V do českého právního řádu. Článek rovněž osvětluje důvody rozdílných přístupů v členských zemích EU před transpozicí směrnice CRD V a shrnuje  legislativní kroky směřující k jejich harmonizaci. ČNB dosud využívala pro účely omezení rizik spojených se systémovou významností bank, podobně jako několik dalších národních makroobezřetnostních orgánů v Evropě, kapitálovou rezervu ke krytí systémového rizika. Novelizovaná směrnice CRD tento postup neumožňuje, a pro tyto účely je dále možné využívat výhradně kapitálovou rezervu pro systémově významné instituce. Článek vedle vysvětlení základních principů současného přístupu ČNB ke stanovení této rezervy ukazuje úroveň jeho dopadu do výše kapitálového požadavku domácích systémově významných institucí.

Vydáno: říjen 2021

Ke stažení: Tematický článek o finanční stabilitě 2/2021 (pdf, 534 kB)