Price convergence: What can the Balassa-Samuelson model tell us?

Tomáš Holub, Martin Čihák

Tato práce poskytuje teoretický referenční bod pro diskuse o úpravách cenových hladin a relativních cen. Autoři přestavují “vnořený” model spojující Balassa-Samuelsonův model rovnovážného reálného kurzu s modelem akumulace kapitálu a s poptávkovou stranou ekonomiky. Následně ukazují, jak může být tento model obecně aplikován na případ řady komodit s různou mírou obchodovatelnosti. Predikce tohoto modelu jsou obecně konzistentní s empirickými výsledky zkoumání zemí střední a východní Evropy. Autoři ukazují, jak lze použít teoretický model na interně konzistentní simulace budoucího procesu konvergence v tranzitivní ekonomice.

Klíčová slova: Balassa-Samuelsonův model, inflace, relativní ceny.

Vydáno: prosinec 2003

Vydáno také jako: „Price Convergence: What Can the Balassa-Samuelson Model Tell Us?,“ Czech Journal of Economics and Finance, Vol. 53, Nos. 7–8, s. 334, 2003

Ke stažení: CNB WP No. 8/2003 (pdf, 751 kB)