Policy rate decisions and unbiased parameter estimation in conventionally estimated monetary policy rules

Jiří Podpiera

V posledním desetiletí se rozšířilo používání empiricky odhadovaných pravidel měnové politiky, které jsou základem pro centrální banky při měnově-politickém rozhodování. I přes jejich jednoduchost se empiricky odhadované pravidla osvědčila avšak jejich užitečnost obecně záleží na jejich schopnosti přesně popisovat měnově-politické prostředí a na ekonometrických předpokladech jejich odhadů. V tomto článku je popsán možný zdroj chyby empirických odhadů, který může vést k nesprávnému ohodnocení měnové-politických pravidel. Vzhledem k diskrétnímu charakteru měnově-politického rozhodovacího procesu může docházet k významné zaokrouhlovací chybě v pozorovaných změnách měnově-politických sazeb. V takovém případě by mohly být standardně odhadnuté pravidla nepřesná. V tomto článku nabízím novou metodu pro odhad měnově-politických pravidel a ukazuji její schopnost přesnějšího popsání měnově-politického prostředí na příkladu České republiky a USA.

Klíčová slova: chyba v parametrech, měnová politika, měnové-politické pravidlo

Vydáno: říjen 2008

Publikováno jako:

  • Podpiera, J. (2008): The Role of Ad Hoc Factors in Policy Rate Settings, Economic Modelling, 25(5), s. 1003-1010.
  • Podpiera, J. (2008): Monetary Policy Inertia Reconsidered, Economics Letters, 100(2), s. 238-240.

Ke stažení: CNB WP No. 2/2008 (pdf, 323 kB)