Oznámení administrátora o výplatě úrokového výnosu

Česká národní banka, pověřená Ministerstvem financí ČR administrací emise státních dluhopisů ČR, oznamuje, že dne 9. prosince 2019 bude zahájena výplata úrokového výnosu

z Dluhopisu České republiky, 2014-2020, VAR ISIN CZ0001004113

majitelům, kteří tento dluhopis vlastnili na svých majetkových účtech v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. Praha ke konci rozhodného dne pro výplatu, tj. 9. listopadu 2019.

Výplata úrokového výnosu se uskuteční bezhotovostním převodem, a to na základě písemné platební instrukce oprávněné osoby.
Platební instrukce a doklady, nezbytné k bezhotovostnímu převodu úrokového výnosu dne 9. prosince 2019, musí být doručeny administrátorovi emise nejpozději 29. listopadu 2019 na adresu:

poštou:
Česká národní banka
Odbor 621
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

nebo osobně:
ČNB – odbor 621
T. Zimová, D. Rubicková
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
tel. 224412535, 2187