Oznámení administrátora o výplatě úrokového výnosu

Česká národní banka, pověřená Ministerstvem financí ČR administrací emise státních dluhopisů ČR, oznamuje, že dne 26. června 2019 bude zahájena výplata úrokového výnosu

z Dluhopisu České republiky, 2015–2026, 1,00%, ISIN CZ0001004469 a odtrženého kupónu č. 4 ISIN CZ0000703178

majitelům, kteří tento dluhopis vlastnili na svých majetkových účtech v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. Praha ke konci rozhodného dne pro výplatu, tj. 27. května 2019. Výplata úrokového výnosu se uskuteční bezhotovostním převodem, a to na základě písemné platební instrukce oprávněné osoby.

Platební instrukce a doklady, nezbytné k bezhotovostnímu převodu úrokového výnosu dne 26. června 2019, musí být doručeny administrátorovi emise nejpozději 17. června 2019 na adresu:

poštou:
Česká národní banka
Odbor 621
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

nebo osobně:
ČNB – odbor 621
T. Zimová, D. Rubicková
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
tel.  224412535, 2187