Optimum currency area indices - how close is the Czech Republic to the eurozone?

Luboš Komárek, Zdeněk Čech, Roman Horváth

V této práci nabízíme přehled teorie optimální měnové zóny, poskytujeme odhad míry vysvětlující schopnosti kritéria pro optimální měnovou zónu a také vypočítáváme index optimální měnové zóny v případě České republiky. Výsledky naznačují, že tradiční kritéria pro optimální měnovou zónu do jisté míry vysvětlují kurzovou variabilitu. Naše výsledky lze interpretovat jako pokus o hodnocení poměru nákladů a výnosů v souvislosti se zavedením společné měny ve dvojici zemí. Naše výsledky také naznačují, že z hlediska teorie optimální měnové zóny mohou být náklady České republiky na přijetí eura relativně nízké, alespoň v porovnání s jinými členskými zeměmi HMU. Soudíme, že jestliže je evropská měnová unie udržitelná, vstup České republiky na tom nic nezmění.

Klíčová slova: konvergence, EU/eurozóna, devizový kurz, teorie optimálních měnových zón, transformace.

Vydáno: prosinec 2003

Vydáno jako: Horváth R. and L.Komárek: „Optimum Currency Area Theory: A Framework Toward Discussions of Monetary Integration,“ Czech Journal of Economics and Finance, No. 2, 2002

Ke stažení: CNB WP No. 10/2003 (pdf, 253 kB)