Monetary Policy Is Not Always Systematic and Data-Driven: Evidence from the Yield Curve

Aleš Bulíř, Jan Vlček

Reaguje měnová politika na makroekonomické inovace systematicky? Na vzorku 16 zemí – uplatňujících různé měnové režimy – zjišťujeme, že nastavení měnové politiky vyjádřené v pohybech výnosových křivek reaguje na makroekonomické inovace a tato reakce odráží měnověpolitický režim. Zatímco v případě zemí s cílováním inflace je vazba na cenovou stabilitu silná, vazba na inflaci a mezeru výstupu u zemí s cílováním peněžní zásoby a s větším počtem cílů je obecně slabší a méně systematická.

JEL kódy: E43, E52, G12

Klíčová slova: měnová transmise, výnosová křivka

Vydáno: září 2019

Ke stažení: CNB WP 3/2019 (pdf, 466 kB)