Limited Liability, Asset Price Bubbles and the Credit Cycle: The Role of Monetary Policy

Jakub Matějů, Michal Kejak

Tato práce naznačuje, že nefundamentální komponenty cen aktiv jsou jedním ze spouštěcích faktorů úvěrového cyklu. Předkládaný model staví na literatuře finančního akcelerátoru, k němuž přidává akciový trh, kde omezeně ručící investoři obchodují s akciemi produktivních firem s nejistou návratností. Investoři si na financování těchto obchodů půjčují od bankovního sektoru a mohou zbankrotovat. Jejich omezené ručení vede ke vzniku morálního hazardu, který mění poptávku po riziku a tlačí cenu rizikových aktiv nad jejich fundamentální hodnotu. Tento mechanismus je dále implementován do neokeynesiánského modelu všeobecné rovnováhy, kde ukazuje, že expanzivní měnová politika vede k uvolnění úvěrových podmínek a k nárůstu jak fundamentální, tak nefundamentální složky cen akcií. Pozitivní šok zasahující nefundamentální složku spouští úvěrový cyklus: hodnota úvěrového zajištění roste, úrokové sazby klesají a míra nesplácených úvěrů se snižuje. Tyto efekty se však po několika kvartálech obrací a vedou k omezení úvěrování. Vzestupná fáze úvěrového cyklu trvá, jen dokud akciový trh roste dostatečným tempem. Měnová politika reagující na ceny aktiv však nevede ke snížení výkyvů inflace a mezery výstupu.

JEL kódy: E32, E44, E52, G10

Klíčová slova: úvěrový cyklus, omezené ručení, měnová politika, nefundamentální cena aktiv

Vydáno: prosinec 2015

Ke stažení: CNB WP No. 16/2015 (pdf, 429 kB)