Is Monetary Policy in the New EU Member States Asymmetric?

Bořek Vašíček

Ekonometrické odhady Taylorova pravidla se staly oblíbenou formou, jak popsat rozhodování centrálních bank o měnové politice. Existují nejrůznější důvody, proč měnová politika v praxi může být asymetrická a odhadované Taylorovo pravidlo nelineární. Cílem této práce je analýza možných asymetrií měnové politiky tří nových členských zemí EU, které cílují inflaci (ČR, Maďarsko a Polsko). Analýza využívá dvou odlišných empirických přístupů: (i) GMM odhadu modelů, které umožňují identifikaci zdrojů možných asymetrií měnové politiky, ale jejichž výsledky jsou silně podmíněny specifickými funkčními vztahy modelů, a (ii) flexibilního rámce prahové (threshold) regrese, kdy nelinearita vstupuje prostřednictvím přepínání měnové politiky mezi dvěma režimy v souladu s hodnotou prahové proměnné. Výsledky studie jsou s ohledem na existence asymetrií v měnové politice smíšené. Zaprvé, měnová politika není asymetrická z důvodu nelinearit v ekonomickém systému, protože jejich existence nebyla analýzou potvrzena. Zadruhé, některé výsledky naznačují existenci asymetrické politiky z důvodu asymetrických preferencí centrálních bank. Zatřetí, odhady prahové regrese poukazující na skutečnost, že dochází k přepínání měnové politiky mezi dvěma režimy dle intenzity finančního stresu v ekonomice.

JEL kódy: C32, E52, E58.

Klíčová slova: Cílování inflace, měnová politika, nelineární Taylorovo pravidlo, threshold regrese.

Vydáno: červenec 2011

Ke stažení: CNB WP No. 5/2011 (pdf, 2 MB)

Publikováno jako: Vašíček, B. (2012): Is Monetary Policy in the New EU Member States Asymmetric? Economic Systems, 36(2), 235–263.